De behandeling van psychische klachten wordt vergoed vanuit de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet. In 2018 heeft de praktijk contracten met de volgende zorgverzekeraars;

Zilveren Kruis (OZF Zorgverzekeraar, Interpolis, FBTO, Avero), Menzis (Anderzorg) De Friesland Zorgverzekeraar, CZ (Delta Lloyd, Ohra), VGZ ( IZZ, IZA, N.V. Zorgverzekeraar UMC, N.V. Univé Zorg N.V., VCZ, Cares), DSW (Stad Holland Zorgverzekeraar, Twente Zorgverzekeraar), Multizorg en in 2018 bovendien met Caresq.

N.B.; In 2019 heeft de praktijk geen contract met CZ (Delta Lloyd, Ohra)!

Dit betekent dat u per jaar eenmalig het eigen risico moet betalen als u gebruik maakt van zorg. In 2018 bedraagt dit 385 euro per jaar. Dit wordt door uw zorgverzekeraar in mindering gebracht op uw vergoedingen. Alle zorg die in de praktijk geleverd wordt valt onder verzekerde zorg.