Vanuit mijn opleiding heb ik geleerd het goede vanuit verschillende werkwijzen binnen de psychotherapie te integreren. Welke technieken ik gebruik hangt voor een deel af van de klachten waar u mee zit. Daarbij is voor mij de basishouding, zoals die wordt uitgedragen binnen de cliëntgerichte psychotherapie, van veel waarde. Dit is er één van respect voor de eigen unieke ervaringen van de cliënt. Ik ga er vanuit dat ieder mens van nature al veel weet over wat goed of wijs zou zijn om te doen, maar dat we vaak door allerlei omstandigheden het contact met die wijsheid zijn kwijtgeraakt. We gaan dan  leven alsof we nog steeds in de omstandigheden zijn waarin we zijn opgegroeid of eerder geleefd hebben en het wordt moeilijk om de wereld weer open tegemoet te treden.
Ik hoop u te helpen om weer contact te maken met dit innerlijk weten en u te inspireren om met compassie naar uzelf en uw eigen leven te kijken. Door dat te doen komt er ruimte om tot wezenlijke veranderingen te komen.