Wanneer u denkt baat te kunnen hebben bij psychotherapie kunt u zich door uw huisarts laten verwijzen. Dit is noodzakelijk indien u voor vergoeding van de kosten in aanmerking wilt komen. Ik maak dan een afspraak voor een eerste intakegesprek. Daarin zal ik met u samen uw klachten inventariseren om een beeld te krijgen van waar u last van hebt, maar ook van uw achtergrond en huidige levenssituatie. Aan de hand daarvan bekijk ik samen met u of psychotherapie een voor u passende vorm van therapie is. Wanneer ik geen ruimte heb in de praktijk zal ik u dat op voorhand laten weten, zodat u zelf kunt bepalen of u wilt wachten of liever elders naar hulp zoekt.

De praktijk hanteert momenteel een aanmeldstop.  Dit geldt voor alle diagnoses die ik behandel. Ik hanteer een wachttijd voor aanmelding. Wanneer u wordt opgeroepen voor een intake kunt u aansluitend met de behandeling beginnen.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).